28. feb. 2006

Vi er på blog!

Etter sterk oppfordring av våre bloggande unge familiemedlemer gjer vi eit forsøk på å hengja med i den nye tids kommunikasjon. Det kjem nok meir etter kvart vil vi tru. Biletet syner oss i ein feststemt situasjon, og feststemte situasjonar er ikkje å forakte på ein kveld som denne.
Det blir prøving og feiling, men med gode råd og mykje skryt skal vi få dette til!